آیا میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

پرداخت در محل

فعلا امکان پرداخت در محل امکان پذیر نخواهد بود ولی به زودی این طرح فعال خواهد شد.