دستورالعمل و ضوابط تعویض ال سی دی های معیوب گوشی های گارانتی

1-ال سی دی معیوب با کارکرد کمتر از 15 روز در صورت عدم ضرب خوردگی و عدم آب خوردگی گوشی و ال سی دی قطعه تعویض می شود.

2-ال سی دی و گوشی های ضرب خورده و یا دارای لک شامل تعویض گارانتی نمی شوند.