گارانتی نقره ای

گارانتی نقره ای یکی از شرایط گارانتی ویژه گوشی های وارداتی شرکت آواگستر اندیشان شرق میباشد.