گارانتی طلایی

شرکت آواگستر اندیشان شرق ارائه دهنده خدمات گارانتی طلایی برای گوشی های وارد شده توسط این شرکت میباشد