شرایط اخذ نمایندگی خدمات آواگستر اندیشان شرق

1- پروانه کسب معتبر

2- کپی شناسنامه و کارت ملی

بعد از تایید مدارک، فرم قرارداد مابین دو طرف امضا خواهد شد و نمایندگی برای درخواست کننده‌ی عزیز ثبت خواهد شد.